Acasă » Fără categorie » Promovare Simpozion International Nonviolenta in scoala si in spatiul comunitar – 16 martie 2013, Slobozia, Ialomita

Promovare Simpozion International Nonviolenta in scoala si in spatiul comunitar – 16 martie 2013, Slobozia, Ialomita

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL
„Nonviolenţa în şcoală şi în spaţiul comunitar” (ediţia a II-a)
ORGANIZATOR: CJRAE IALOMITA

Data/Perioada de desfăşurare: 16 martie 2013, ora 10.00
Locul desfăşurării: Sala de conferinţe a Centrului Cultural Unesco ,,Ionel Perlea” din Slobozia, judeţul Ialomiţa, România

Scopul proiectului:
Promovarea bunelor practici privind educaţia cetăţeniei democratice la nivelul învăţământului preuniversitar din România şi din alte ţări.

Obiective generale pe termen mediu şi lung:
– să informăm asupra cauzelor şi efectelor actelor violente din toate mediile;
– să intervenim în situaţii de criză educaţională ce au drept sursă violenţa domestică;
– să identificăm factorii de mediu care conduc la acte de violenţă sub toate formele;
– să prevenim comportamentele cu risc;
– să găsim alternative educaţionale în combaterea fenomenului violenţei şcolare;
– să îmbunătăţim calitatea vieţii;

Grup ţintă :
– preşcolarii, elevii claselor I-XII din România şi din alte ţări;
– cadre didactice din învăţământul preuniversitar din România şi din alte ţări;

COORDONATORI ŞI ORGANIZATORI:
Prof. Balaciu Nica- Director, CJRAE Ialomiţa
Prof. consilier şcolar Răduţă Georgeta- CJRAE Ialomiţa

ECHIPA DE PROIECT
IŞJ Ialomiţa:
Inspector şcolar general, prof. Dumitru Otilia
Inspector şcolar general adj., prof. Prelucă Carmeluşca
Inspector activităţi educative, prof. Dinu Gica
Inspector de specialitate, prof. Grigoraş Simona
Inspector de specialitate, prof. Dr. Petre George Cătalin
Inspector de specialitate, prof. Teodorescu Ruxandra

CJRAE Ialomiţa:
Prof. consilier şcolar Bojoga Angela
Prof. consilier şcolar Corcheş Violeta
Prof. consilier şcolar Bucur Simona Daniela
Prof. logoped Stoica Adina Viorica
Prof. consilier şcolar Chioibaş Aurelia
Prof. consilier şcolar Ionescu Adriana
Contabil Dumitraşcu Rodica

Parteneri naţionali:
– Consiliul Judeţean Ialomiţa
– Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România
– Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa
– Primaria Slobozia
– Casa Corpului Didactic Ialomiţa
– Centrul Cultural Unesco ,,Ionel Perlea” Ialomiţa
– Biblioteca Judeţeană ,,Ştefan Bănulescu” Ialomiţa
– Postul TV Antena 1, sucursala Slobozia
– Postul Radio Campus Slobozia
– Ziare locale

Regulament de participare

SECŢIUNEA I – Creaţie plastică
Grupele de vârstă:
a. Preşcolari
b. Clasele I-II

Preşcolarii şi elevii claselor I-II vor realiza desene pe teme antiviolenţă în acuarelă/creioane colorate, pe coală A4. Pe spatele desenului se vor preciza: titlul desenului, numele şi prenumele copilului, grupa/ clasa, grădiniţa/şcoala de provenienţă, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător. Desenele se vor regăsi într-o expoziţie organizată la locul desfăşurării lucrărilor simpozionului.
Acestea vor fi fotografiate şi publicate în volumul simpozionului.

SECŢIUNEA I – Creaţie literară
Grupele de vârstă:
a. Clasele III-IV
b. Clasele V-VIII
c. Clasele IX-XII

a. Elevii claselor III-IV vor realiza câte o poezie sau o compunere de 15-20 rânduri cu temă privind combaterea violenţei.
b. Elevii claselor V-VIII vor realiza câte un eseu de 1-2 pagini A4 cu temă privind combaterea violenţei.
c. Elevii claselor IX-XII vor realiza câte un eseu de 2-3 pagini A4 cu temă privind combaterea violenţei.

În elaborarea eseului se va avea în vedere următoarele repere:
• crearea unui eseu original;
• eseul să aibă un titlu sugestiv;
• organizarea ideilor în scris (text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente – introducere, cuprins şi încheiere);
• utilizarea limbii literare (stil şi vocabular adecvate conţinutului eseului, claritatea enunţului, varietatea lexicului, sintaxa adecvată);
• ortografia;
• punctuaţia;
• aşezarea corectă a textului în pagină;
• nu vor participa la simpozion lucrările care nu abordează tema sau dacă se dovedesc a fi copii după alţi autori;
• nerespectarea temei propuse sau a condiţiilor de redactare are drept consecinţă respingerea şi nepublicarea lucrării;
• fiecare autor participă cu o singură lucrare;
• un cadru didactic coordonator/îndrumător cu lucrare la secţiunea a II-a, poate participa cu un numar de maxim 5 lucrări ale elevilor la prima secţiune CP sau/şi CL (desene sau eseuri);
• cadrul didactic îndrumător participă obligatoriu cu lucrare.

Condiţii de redactare a lucrărilor:
• textele vor fi redactate în format A4 , WORD 2003;
• titlul lucrării – caracter 14, bold, Times New Roman;
• textul poeziei/eseului – redactat cu caracter 12, Times New Roman, cu diacritice, distanţa dintre rânduri 1,5;
• în partea dreaptă sus, se vor menţiona: Numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea, judeţul, profesorul coordonator.

Secţiunea a II-a se adresează cadrelor didactice care pot participa: cu recenzii de cărţi din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei din toate mediile (social, cultural, şcolar, mass-media etc.), auxiliare şcolare, CDŞ-uri sau cu un proiect de activitate de consiliere şi orientare şcolară cu temă privind combaterea violenţei, proiecte educaţionale pe aceiaşi temă, studii şi cercetări, studii de caz, la alegere.

Pentru cadrele didactice:
Lucrările prezentate în volum vor trebui să îndeplinească următoarele cerinţe:
• redactarea lucrărilor se va face în format A4,WORD 2003, o singură parte, la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat ,,justified”), cu semnele diacritice, distanţa dintre rânduri 1,5;
• titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat;
• la două rânduri de titlu se vor scrie autorul şi unitatea de învăţământ (Times New Roman 12 Bold);
• la două rânduri de numele autorului se începe scrierea lucrării ( Times New Roman 12);
• Fiecare lucrare a cadrului didactic participant să nu conţină mai mult de 4 pagini;
• Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: nume şi prenume autor, titlul lucrării, editura, oraşul, anul;
• Obligatoriu lucrările cadrelor didactice vor fi însoţite de un scurt rezumat în limba engleză (maxim 15 rânduri) şi de o fotografie a autorului, bust, cât mai recentă.

 Toate lucrările participante ale elevilor şi ale cadrelor didactice dar şi fotografiile bust ale cadrelor didactice în format Jpeg se vor trimite în plic pe un CD şi în format hârtie prin poştă sau curier până la data de 10 februarie 2013 (data poştei) pe adresa:
CJRAE Ialomiţa, localitatea Slobozia, judeţ Ialomiţa, str. Alexandru Odobescu, nr. 2 cu menţiunea – participare Simpozionul Internaţional „Nonviolenţa în şcoală şi în spaţiul comunitar” (ediţia a II-a) pentru prof. Răduţă Georgeta.
Plicul va mai conţine şi copia ca dovadă a plăţii taxei de participare la simpozion.
Creaţiile plastice ale elevilor participanţi se vor trimite în original în acelaşi plic.
Dintr-o şcoală dacă sunt mai mulţi participanţi cu lucrări se va trimite un singur plic comun cu lucrările acestora în format hartie şi un singur CD cu lucrările tehnoredactate şi foto cadre didactice, foto creaţii plastice dacă e cazul, plus copiile individuale ale achitării taxei de participare.
 Toate lucrările participante se vor regăsi în volumul Simpozionului, înregistrat cu ISBN şi cu descrierea CIP a BNR.
 Responsabilitatea pentru conţinuturile materialelor publicate le revin exclusiv autorilor.
 Toate cadrele didactice participante cu lucrări vor primi diplome de participare şi volumul simpozionului în care sunt incluse şi lucrările participanţilor, iar elevii vor primi doar diplome de participare.
 Taxa de participare este 10 lei pentru grup (maxim 5 preşcolari sau elevi) şi de 40 lei pentru fiecare cadru didactic participant.
 Taxa de participare se achită în contul …………………. sucursala Ialomiţa a Băncii……… cu suma aferentă cadrului didactic şi al grupului de elevi participanţi.
URMEAZA SA POSTEZ SI DATELE DESPRE CONTUL DE COLECTARE AL TAXEI DE PARTICIPARE DUPA CE SE INTRU IN POSESIA ACESTORA.
 Fişa de înscriere pentru elevi şi pentru cadrele didactice va fi completată şi trimisă o dată cu CD-ul si lucrarea până la data de 10 februarie 2013 într-un plic autoadresat recomandat sau timbrat corespunzator .
 De responsabilitatea primirii volumului şi al diplomelor nu răspund organizatorii simpozionului.
 Participarea la simpozion poate fi directă şi indirectă.
 Participă obligatoriu în mod direct toate cadrele didactice şi doi elevi coordonaţi cu lucrări din judeţele limitrofe judeţului Ialomiţa.
 Pot participa ca invitaţi şi alte cadre didactice care nu îndrumă elevi cu lucrari în cadrul simpozionului sau nu au lucrări la simpozion.
 Rezultatele măsurabile (numarul de participanţi, linkuri ale publicaţiilor online, scanări ale apariţiilor din ziare locale sau naţionale, foto din cadrul Simpozionului, se vor regăsi pe site-ul simpozionului.
 Lucrările cadrelor didactice şi ale elevilor participanţi care nu se încadrează în regulamentul simpozionului nu vor fi publicate.

Va asteptam sa participati atat direct cat si indirect la lucrarile simpozionului nostru.
Volumul ,,Nonviolenta in scoala si in spatiul comunitar – ghid de bune practici” cu ISBN si descrierea CIP a BNR va fi produsul acestui simpozion care va cuprinde lucrarile dumneavostra.
Schimbul de experienta este primul pas in colaborarea permanenta ce se va realiza intre noi, cadrele didactice.

COORDONATORII
prof. Balaciu Nica – Director, CJRAE Ialomita
prof. Răduţă Georgeta, CJRAE Ialomita

Reclame

2 gânduri despre „Promovare Simpozion International Nonviolenta in scoala si in spatiul comunitar – 16 martie 2013, Slobozia, Ialomita

  1. Citez din prezentarea dvs, referitoare la simpozion:
     Toate lucrările participante ale elevilor şi ale cadrelor didactice dar şi fotografiile bust ale cadrelor didactice în format Jpeg se vor trimite în plic pe un CD şi în format hârtie prin poştă sau curier până la data de 15 februarie 2013 (data poştei)
     Fişa de înscriere pentru elevi şi pentru cadrele didactice va fi completată şi TRIMISA ODATA CU CD-ul si LUCRAREA până la data de 10 februarie 2013 într-un plic autoadresat recomandat sau timbrat corespunzator
    Intrebare: Cand este data limita de trimitere a TUTUROR documentelor? MULTUMESC!

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s